Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy dla konsumenta

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane
ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej).

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia,

 • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów, jeżeli zamówili Państwo w ramach jednego zamówienia wiele towarów i są one dostarczane osobno;
 • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa
  weszła w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli zamówili Państwo towar, który dostarczany jest partiami lub w częściach;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

EDRALO (Radoslaw Loch) , Höpfnerstr. 4, 30459 Hannover, numer telefonu: 01773095332, adres e-mail: info@edralo.com

w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary lub na adres EDRALO Magazyn Unique Sp. z o.o. Kolejowa 29, 05-300 Mińsk Mazowiecki Polska , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, jak również koszty zwrotu rzeczy, które nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, szacowana jest maksymalnie na kwotę około za artykuł 95 EUR.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne dostwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie lub wygaśnięcie prawa odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:

 • dostarczenie towarów nieprefabrykowanych, dla których wyprodukowania istotny jest indywidualny wybór i specyfikacja konsumenta lub towarów, które jednoznacznie dostosowane są do zindywidualizowanych potrzeb konsumenta;
 • dostarczenie towarów, ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 • dostarczenie napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie możenastąpić dopiero po upływie 30 dni od zawarcia umowy i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca niema kontroli;
 • dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów:

 • dostarczenie zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu;
 • dostarczenie towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz  należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Do  EDRALO Radoslaw Loch, Höpfnerstr. 4, 30459 Hannover, adres e-mail: info@edralo.com

 • Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) następującej usługi(*)
 • Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)
 • Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
 • Adres konsumenta (-ów)
 • Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)
 • data (*) Niepotrzebne skreślić.

.