Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcy:

Radoslaw Loch
EDRALO
Höpfnerstr. 4
30459 Hannover
Niemcy

Telefon: +49 (0)1773095332
E-mail: info@edralo.com
VAT UE.: DE310526833

Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr